این است واقعیت اسلام

در این اعتراضاتی که در ایران رخ داد میشه این موضوع را درک کرد که دیده مردم نسبت به خرافات اسلام و قرآن و همینطور خرافاتی که این سالها بین مردم ترویج شده تغییر کرده و این را میتوان از شعارهای مردم نسبت به حکومت ضد بشری ایران و دین اسلام فهمید و این نشانه بسیار خوبی است و ما در دعا هستیم برای ایران و مردم کشورمون که از این ظلم و دین دروغ رها بشوند و همه به عیسی مسیح ایمان بیاورند و فرزند خدا شوند دین اسلام دینی است که سالها مردم را نسبت به یکدیگر بدبین و همه انسانها را با هم دشمن کرده است و اسلام و ترویج ان یعنی ترویج خشونت که این موضوع را میتوان به وضوح احساس کرد و فهمید چون تمام گروهک های تروریستی و همینطور در کشورهای اسلامی همیشه جنگ و تفرقه وجود دارد ولی با بعضی افراد که در این مورد صحبت میکنیم در جواب به ما میگویند این اسلام اسلام واقعی نیست.

خوب در جواب این افراد باید گفت که اسلام واقعی کجاست..؟ در کجا نوشته شده...؟ پس چرا در هیچ کشور اسلامی این اسلام رعایت نمیشود...؟ ان اسلامی که شما در موردش صحبت میکنید وجود ندارد چون در قرآن که به گفته شما غیر قابل تحریف است به وضوح نوشته از کشتار و انتقام و همینطور تفرقه بین مردم با ادیان مختلف همینطور نوشته های تاریخی به ما نشان میدهد از رفتارهای پیشوایان اسلام از جمله پیامبر اسلام و امام های ان که در چه کشتارهایی دخالت داشته اند و چه قتل عامهای انجام داده اند و چه شهوت رانیهایی کرده اند.

دوستان فقط کافیست بدون تعصب و ترس به این موضوعات تفکر کنید و انرا با خداوندمان عیسی مسیح و زندگی او و همینطور کلام و گفتارهایش مقایسه کنید و به همه چیز پی ببرید و اطمینان دارم که خداوند به قلب شما وارد خواهد شد

((قسمتی از کلام خداوند عیسی مسیح برای مقایسه شما دوستان))

«نیز شنیده‌اید که گفته شده، ”چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان.“ امّا من به شما می‌گویم، در برابر شخص شریر ایستادگی نکنید. اگر کسی به گونۀ راست تو سیلی زند، گونۀ دیگر را نیز به سوی او بگردان. و هر گاه کسی بخواهد تو را به محکمه کشیده، قبایت را از تو بگیرد، عبایت را نیز به او واگذار. اگر کسی از تو چیزی بخواهد، به او بده و از کسی که از تو قرض خواهد، روی مگردان. «شنیده‌اید که گفته شده، ”همسایه‌ات را محبت نما و با دشمنت دشمنی کن.“ امّا من به شما می‌گویم دشمنان خود را محبت نمایید و برای آنان که به شما آزار می‌رسانند، دعای خیر کنید، تا پدر خود را که در آسمان است، فرزندان باشید. زیرا او آفتاب خود را بر بدان و نیکان می‌تاباند و باران خود را بر پارسایان و بدکاران می‌باراند. اگر تنها آنان را محبت کنید که شما را محبت می‌کنند، چه پاداشی خواهید داشت؟ آیا حتی خَراجگیران چنین نمی‌کنند؟ و اگر تنها برادران خود را سلام گویید، چه برتری بر دیگران دارید؟ مگر حتی اقوام بت‌پرست چنین نمی‌کنند؟ پس شما کامل باشید چنانکه پدر آسمانی شما کامل است.

مَتّی ۵:۳۸‭-‬‬۴۸ NMV

به امید ان روز در پناه عیسی مسیح پاینده باشید و استوار

آمین

/ 0 نظر / 1011 بازدید